Media

De media sector is een marksegment waar ICP Corporate Finance zeer veel ervaring in heeft opgebouwd. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij een zeer actieve betrokkenheid gekend bij een groot aantal transacties met zowel kleine als grote media ondernemingen. Aansprekende transacties in deze sector, waar wij als adviseur bij betrokken waren, zijn de verzelfstandiging van het Parool, de acquisitie van Wegener, de aankoop van ThiemeMeulenhof en de verkoop van het Algemeen Dagblad (AD).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.