Waardering

De waardering van uw onderneming of overname target is een belangrijke basis voor een geslaagde transactie. ICP Corporate Finance beschikt over jarenlange ervaring bij het waarderen van ondernemingen in de Mid Market in binnen- en buitenland. Wij werken nauw met u samen aan verschillende scenario’s, bieden u degelijke analyses en een goede onderbouwing.