Waardering van internet bedrijven

Internet bedrijven gericht op waardecreatie moeten meer investeren in loyaliteit programma’s en in mindere mate in zoekmachine positionering: bij waardering van online booking en ticketing bedrijven blijken  traditionele financiële ratio’s en in het bijzonder omzet, steeds belangrijker. Verder lezen