Wocozon sluit een kredietfaciliteit van EUR 45 miljoen bij BNG Bank

Begin 2015 heeft Wocozon een bankfaciliteit afgesloten bij BNG Bank te Den Haag van EUR 45 mln. voor de expansie van haar activiteiten.

Wocozon (www.wocozon.nl) is een onderneming die zich richt op het financieren, installeren en onderhouden van zonnepanelen op daken van woningen van woningcorporaties teneinde de duurzaamheidsdoelstellingen van woningcorporaties op dit vlak te kunnen realiseren. Wocozon werkt landelijk met tal van woningcorporaties. De huurders van de woningen krijgen gratis zonnepanelen op hun dak en wekken daarmee hun eigen stroom op. De opgewekte stroom wordt tegen een korting t.o.v. de normale stroomprijs afgerekend bij Wocozon als zijnde huur voor de zonnepanelen. Dit heeft als voordeel dat de huurders en de woningcorporaties niet hoeven te investeren. De zonnepanelen hebben een lange levensduur waardoor op termijn een aantrekkelijk rendement wordt gerealiseerd bij Wocozon.

Omdat Wocozon nauw samenwerkt met woningcorporaties heeft BNG Bank ermee ingestemd om een eerste bankfaciliteit van EUR 45 miljoen ter beschikking te stellen om de uitrol van zonnepanelen landelijk mogelijk te maken.

BNG Bank (www.bngbank.nl) bedient onder meer overheden (gem​eenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen), woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. ​​​BNG Bank is geen bank voor particulieren. BNG richt zich o.a. op duurzame investeringen zoals:

  • Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed
  • Plaatsing van zonnepanelen op sociale huurwoningen
  • Publiek-private samenwerking (PPS)
  • DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance & Operate)

ICP Corporate Finance adviseert Wocozon al enkele jaren bij de opstart van de activiteiten en heeft de bankfaciliteit bij BNG Bank begeleid. Namens ICP Corporate Finance heeft Bastiaan Visser de transactie begeleid. Bastiaan Visser fungeert momenteel tevens als stichtingsbestuurder bij Stichting Wocozon, de aandeelhouder van Wocozon B.V.

Wocozon-nl